Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2014

tattoo96
3978 6cd2

August 05 2014

tattoo96
w chuj tęsknie... :/ 

July 20 2014

tattoo96
5728 5330
dzisiejsza noc 

July 18 2014

tattoo96
2040 fcb8 500
tattoo96
poświęcić dla Ciebie wszystko, to i tak za mało 

July 14 2014

tattoo96
5733 62a1
i tak kiedys bedziesz moja 
Reposted byksiegowiimarynarzeoddychajmna
tattoo96
5625 e025
i tak tulić cie w ramionach 

July 01 2014

tattoo96
2081 3ca8
Reposted byintothewilldmachiavelistprzemek2355hellsonemiltaslolczisevensinsdefetyzmressacramiser

June 22 2014

tattoo96
1023 22df
Reposted bygpunktschmitzstellina43

June 13 2014

tattoo96
i kiedy myślisz, że już nic nie może się wydarzyć nagle wszystko spada jak grom z jasnego nieba, kompletnie niespodziewany zwrot akcji... 

June 11 2014

tattoo96
tyle chce Ci powiedzieć, a taka pustka w głowie 
kocham Cię .... 

June 10 2014

tattoo96
9035 8c9a
Reposted byechoechohahatniezwyklezwyczajnieJoeMoyephilipsonzuo

June 08 2014

tattoo96
1144 4802
tattoo96
ten moment kiedy ty patrzysz i akurat ona spojrzy <3 
— bezcenne

June 07 2014

tattoo96
czekanie... 

May 24 2014

tattoo96
2603 0149
always
Reposted bytobecontinuedmalechblovelySapereAude

May 23 2014

tattoo96
wtedy kiedy jej najbardziej potrzebuje, ona jest niedostępna.... 

May 22 2014

tattoo96
7573 e792 500
<3
Reposted bypalomaamalatwojemarzenie

May 21 2014

tattoo96
5334 64d7 500
Reposted bymarshallmathers marshallmathers

May 18 2014

tattoo96
0429 6503
Reposted fromnexxt nexxt viarima rima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl